с. Рудка. Рудківська ЗОШ І-ІІ ступенів

   

Управління

 

 

 

Режим роботи школи

 

Школа працює в одну зміну. Початок занять о 8год.30 хв. Щоденна кількість, тривалість і послідовність навчальних занять визначається шкільним розкладом. Тривалість навчального тижня – 5 днів, тривалість уроків у 1 класі – 35 хв. 2-4 кл. 40 хв., 5-9 кл. – 45 хв. Перерви малі по 10 хв., велика перерва 30 хв.. Навчальний рік починається  1вересня святом «День знань» і закінчується проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів  всіх класів  та державної підсумкової атестації випускників початкової і основної школи, згідно з вимогами статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

n І семестр – з 1.09. 2014р. по 29.12. 2014р.;

n ІІ семестр -   з 13.01. 2015р. по 29.05 2015р.;

 

n ДПА 4 клас – 

n ДПА 9 клас – 

 

Впродовж навчального року для учнів організовуються канікули:

-         осінні -  

-         зимові -  

-         весняні – 

-         літні – з дня закінчення навчального року  по 31 серпня.

Оцінювання знань проводиться за 12-ти бальною системою з предметів інваріантної складової .